Menu
Cart
0
EUR
Categories

Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky

INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE A PRÁVO ODSTOUPIT OD SMLOUVY V PŘÍPADĚ SMLUV UZAVŘENÝCH NA DÁLKU A SMLUV UZAVŘENÝCH MIMO OBCHODNÍ PROSTORY 

1. Hlavní vlastnosti zboží nebo služeb v rozsahu odpovídajícím danému nosiči a zboží či službám jsou obsaženy v objednacím formuláři.

2. Celková cena včetně daní, případně způsob výpočtu a určení ceny služby,  jsou stanoveny v objednávkovém formuláři, a to včetně nákladů za dopravu, dodání nebo poštovné a jakékoliv další náklady. 

3. Náklady na prostředky komunikace na dálku použité pro uzavření smlouvy se neliší od základní sazby účtované provozovatelem těchto prostředků. 

4. Podmínky platby, dodání a plnění, lhůtu, do níž se obchodník zavazuje dodat zboží nebo poskytnout službu jsou uvedeny ve všeobecných obchodních podmínkách. Součástí všeobecných obchodních podmínek je také reklamační řád  podmínky vyřizování  stížností; 

5. V případě dodání zboží (kupní smlouvy) lze odstoupit od smlouvy, viz Informace o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy.

6. Právo odstoupit od smlouvy není poskytnuto v případech smlouvy o službách (o vytvoření díla) poté, co tyto služby byly v plném rozsahu poskytnuty, přičemž plnění těchto smluv začalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele a s jeho vědomím, že jakmile obchodník  své závazky ze smlouvy zcela splní, ztratí právo odstoupit od smlouvy. Právo odstoupit nemá spotřebitel ani v případě, že se jedná o zboží vyrobeného podle požadavků spotřebitel nebo zboží přizpůsobeného osobním potřebám. 

7. Na dodané zboží se vztahuje zákonná záruka za soulad zboží se smlouvou v délce 24 měsíců. Při provedení služby poskytuje zhotovitel záruku v délce 6 měsíců. 

8. Zhotovitel je oprávněn požadovat v odůvodněných případech zálohu či platbu předem. 

9. Digitální obsah bude dodávan ve formátu běžného CD, gramofonové desky  nebo DVD. 

10. Spotřebitel je v případě sporu se zhotovitelem oprávněn se domáhat svého práva na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Toto právo se uplatňuje návrhem podaným podle ustanovení § 20n zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, k následující instituci: